GLOBOX – Navigator 2.1 wijzigingen en verbeteringen

 

Wijzigingen in Versie 2.1 ten opzichte van versie 2.0

 

Wijzigingen in Versie 2.0 ten opzichte van versie 1.4

 

 

► Security Files

 

► EasyDraw

 

► RoadRunner

 

► Connector

 

► GroundControl

 

► PeggMan

 

► Grabbit

 

► Instellingen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wijzigingen in Versie 2.1 ten opzichte van versie 2.0

 

Opgelost totaal 173 meldingen.

De belangrijkste worden hieronder genoemd en waarnodig verklaard.

 

Security Files

Zoals bekent, wordt de software beveiliging van GLOBOX geregeld via het MAC-adress (of Fysiek Adres) van de computer. In de nieuwste versie is mogelijk om meerdere MAC-adressen actief te hebben. Voorheen diende het MAC-adress dat was aangewezen voor de software beveiliging, als eerste genoemd te worden. Dit is niet meer nodig.

▲Terug

 

EasyDraw

 

Batch Input Files

Het is nu mogelijk om met Batch Input Files (BIF) te werken binnen EasyDraw.

De gebruiker kan op een tweetal manieren de BIF aanmaken. Dit kan enerzijds het panel waar de tekening is gemaakt zoals men deze wil opslaan: dit zijn de panels MP0402 en MP0502 voor respectievelijk het tekenen van langs en dwarsprofielen.

Anderzijds kan men er voor kiezen om een BIF aan te maken in het daarvoor bestemde panel.

Men kan in beide gevallen het zelfde resultaat verkrijgen.

Naast de modelgegevens kunnen ook de instellingen worden opgeslagen. Deze worden bij verwerking gelezen, los van de dan aanwezige instellingen. Dit is ingevoerd om kwaliteitsborging mogelijk te maken.

▲Terug

 

RoadRunner

 

Optimaliseren van het lengteprofiel

De optie in RoadRunner maakt het mogelijk om het lengteprofiel van de ontwerp as zo optimaal mogelijk te plaatsen ten opzichte van een reeds bestaande verharding of andere belangrijke (reeds aanwezige) entiteit. Doel is het maken van een nieuw lengteprofiel, met de mogelijkheid nadien het lengteprofiel weer te kunnen koppelen aan de gegevens van het DWM via de invoer van de inputfile of het herontwerp van de RoadRunner module.

 

AutoConnect

Het is nu mogelijk om twee objecten te koppelen door deze simpelweg aan te wijzen. Voorheen diende dit door middel van de invoer van metreringen te gebeuren.

 

Bochtverbreding

Binnen de wegenmodules die dat nodig hebben is er nu de toepassing van bochtverbreding. Dit gebeurt geheel automatisch en volgens toepassing van richtlijnen (wanneer er zich overgangsbogen bevinden). Als er geen overgangsbogen aanwezig zijn, wordt een aanname gedaan, waar de gebruiker invloed op heeft.

▲Terug

 

Connector

Het is nu mogelijk om met 256 kleuren te werken, in plaats met de voorheen bekende 10 kleuren.

▲Terug

 

 

GroundControl

 

In GroundControl zijn merendeels algemene verbeteringen aangebracht, als gevolg an andere opties. Zo zijn als gevolg van wijzigingen in RoadRunner, de types GOW en ETW toepasbaar.

▲Terug

 

PeggMan

 

Dwarsprofiel Volumes

Het is nu mogelijk om zowel de triangulatie volumes als dwarsprofiel volumes te genereren. Deze kunnen afzonderlijk en gecombineerd worden gemaakt.

 

Volumes en Oppervlakten op Tekening

In een legenda-vorm kan men de volumes [m3] op tekening laten zetten. Tevens kan men dan de gebieden in oppervlakte [m2] aangeven.

Deze legenda werkt met 256 MX kleuren, in afwijking van de 10 kleuren die voorheen te kiezen waren.

 

Laaganalyse

Door middel van het aangeven van diverse werkmodellen en een theoretisch model kunnen analyses gemaakt worden van twee boven elkaar gelegen modellen. Mogelijkheden zijn: laagdikten via triangulatie, dikteanalyse door middel van verschildikten, en hoeveelheden tussen de modellen.Een uitvoer van deze analyse resultaten is mogelijk in ExCel formaat.

▲Terug

 

Grabbit

 

DWGs

In eerdere versies van Grabbit was het al mogelijk om een DWG formaat van een extern of een actueel MX model te maken. Het is nu ook mogelijk om de dwg in bijvoorbeeld een RTW-layer formaat automatisch te laten genereren. Omdat deze gegevens vanuit een ASCII file worden gelezen, is deze heel eenvoudig door de gebruiker aan te passen en waarnodig te wijzigen.

 

Taludarceringen

Taludarceringen worden in deze versie op de juiste manier getekend en (wanneer de instelling gemaakt wordt) in de juiste laag weggeschreven.

▲Terug

 

Instellingen

Door het toegenomen aantal instellingen in GLOBOX werd een limiet bereikt voor wat betreft het aantal aan te geven waarden. Daarom is de indeling van de diverse modules gewijzigd en overzichtelijker neergezet.

▲Terug

 

 

Wijzigingen in Versie 2.0 ten opzichte van versie 1.4

▲Terug

           

Opgelost        totaal 124 meldingen

De belangrijkste worden hieronder genoemd en waarnodig verklaard.

 

►Easy Draw                       

►RailtriX

►RoadRunner

►Connector

►GroundControl

►PeggMan

►CharmX

►GUI

EasyDraw:

Nieuwe Opties:

 

Algemeen:

 

Wanneer de optie Grabbit is geactiveerd, kan er bij EasyDraw een dwg file gemaakt worden van een plantekening. Hier kan men kiezen voor simpele kleuren en laagnamen, of een directe link met RTW kleuren en laagnamen bewerkstelligen.

 

De teksten in Box 1 kunnen worden vervangen door de actieve modelbenaming, d.m.v. een keuze schakelaar. Dit geldt voor alle opties.

 

Wanneer een as wordt gekozen vanuit een aangewezen assenmodel, worden nadien de niet-actieve assen anders gekleurd.

 

            Alle tekenpanels hebben nu "reslect/overwrite" functie

 

Lengteprofiel:

 

Lengteprofielen d.m.v. 2 punten (optie 170) toegevoegd. (MP0801 / MP0802)

 

Flexibiliteit ingebouwd v.w.b. Horizontale en Verticale.tangentpunten annotatie (wel of niet tekenen, boven of onder)

                        - wisselen van blokken

                        - instellingen opslaan in settingsfile

                        - als G-String niet bestaat, keuze elementen in matrix beperken

 

            Met zelfde instellingen kunnen meerdere tekeningen via

verschillende assen gemaakt worden. Men hoeft niet meer de modellen opnieuw te kiezen, maar kan via een +-teken in het panel voor tekenen van profielen (MP0402) kiezen voor een nieuwe as.

 

            In MP0200 de Tekeningnaam 'van de laatste keer' laten oproepen via

SettingsFile

 

In lengteprofiel terreinmaten tekenen op 2 manieren : 'op het interval'/ of alle punten. Opgelost met check-box in 'Tekenblad' (Panel MP0402)

 

Triangulatielabel kan nu zelf gekozen worden. Voorheen was dit verplicht TRIA. Nu kan een andere naam gekozen worden (die vooraf is meegegeven aan de triangulatie). De labels dienen nog wel overal hetzelfde te zijn.

 

            Alle instellingen worden vastgehouden in de settingsfile

 

Assen met hoogte -999: deze worden op triangulatie ingekort tot de rand van de triangulatie. (triangulatie doet geen interpolatie van hoogten, zoals SINT bij stringmodellen extrapoleert en geeft daarom een foutmelding)

 

            Kruisende assen: keuze voor annotatie in balken + separate kleurkeuze

 

Dwarsprofielen:

 

Uitzetten (het niet tekenen) van annotatiebalken bij het maken van Dwarsprofielen is nu mogelijk.

 

Instellingen van boxen worden vastgehouden, zoals in de laatste run werd gedefinieerd. Ook als er een model verdwijnt dat een laag nummer had, wordt alles opgeschoven

 

            Mogelijkheid tot het toevoegen van ‘Absolute Level’ in het profiel

 

Up-Down tekenen (tekenrichting: eerste eerst of laatste eerst) kan nu door de gebruiker worden gekozen als instelling

 

Met zelfde instellingen kunnen meerdere tekeningen via verschillende assen gemaakt worden. Men hoeft niet meer de modellen opnieuw te kiezen, maar kan via een +-teken in het panel voor tekenen van profielen (MP0502) kiezen voor een nieuwe as.

 

In MP0200 wordt de Tekeningnaam 'van de laatste keer' opgeroepen via

SettingsFile. Het systeem slaat de tekeningnaam op en gebruikt deze opnieuw.

 

Triangulatielabel kan nu zelf gekozen worden. Voorheen was dit verplicht TRIA. Nu kan een andere naam gekozen worden (die vooraf is meegegeven aan de triangulatie). De labels dienen nog wel overal hetzelfde te zijn. Het kiezen gebeurt in het onderdeel ‘instellingen’.

 

            Alle instellingen worden vastgehouden in de settingsfile

 

Semi Dwarsprofielen:

Uitzetten (het niet tekenen) van annotatiebalken bij het maken van Semi-dwarsprofielen is nu mogelijk.

 

AutoSLD:

In Panel MJ0300 wordt de Tekeningnaam 'van de laatste keer' opgeroepen via SettingsFile

Opgeloste Foutmeldingen:

 

Wanneer er "Enkel DWP" gemaakt wordt, dan kan er geen meer 'voor' die

metrering gemaakt worden.

Oplossing: De Groene Knop (Reset) > Het enkele profiel staat weer aan begin van de Mstring. Door middel van het aanpassen van de metrering kan met profiel geplaatst worden

 

SDWP-Strings werkt niet naar behoren: de aanduiding van de metrering is niet correct. Dit is hersteld en de annotatie is nu correct.

 

Annotatie lengteprofiel:

Fout in annotatie van kruisende assen in Lenteprofiel: bij Z-waarde kleiner dan NAP -0.99 wordt een dubbel - teken gegeven -1.00 wordt dan NAP --1.00m. Dit is nu hersteld.

           

In sommige gevallen werden de speciale metreringen niet meegenomen in de verwerking van de tekening. Dit is nu opgelost.

▲Terug

RailtriX:

Nieuwe Opties:

 

As Built

            Afstand en z-waarden  worden nu aangeven in de tekening

As Annotatie

            Aanduidingen in Alignement annotatie is flexibel gemaakt:

Opnemen in settingsfile; Obg= voor overgangsboog; L= voor rechtstanden. R = voor straalwaarden.

▲Terug

RoadRunner:

Nieuwe Opties:

 

Panel-layout voorbereid op komende wijzigingen in ontwerpregels, zoals de reeds actieve ‘Handboek Wegontwerp’ en de ophanden zijnde invoering van de ‘NOA” (de Nieuwe Ontwerprichtlijnen voor Autosnelwegen)

 

Diverse kleine panel-layouts gewijzigd voor een gebruikersvriendelijke werkomgeving.

 

RoadRunner maakt X-strings aan als hulplijnen. Deze dienen als Kunstwerkstrings. Beter is het om J-strings als hulpstrings te gebruiken!

>> als variabele benoemd in SettingsFile; kan elke waarde krijgen (std = J). Hiermee wordt er beter ingespeeld op de Country Kit afspraken.

 

Gebruiker moet invloed hebben op de stringlabels. Als meerdere mensen aan een project werken, moet het mogelijk zijn dat men voor een gedeelte van de stringlabels een reservering doet. Dit wordt in het begin van het project geregeld.

 

Wanneer een project bestaat uit korte stukken is het nu mogelijk om deze stukken aan elkaar te koppellen.

 

Profielen voor Gebiedsontsluitingsweg aangepast aan variabele breedte.

Opgeloste Foutmeldingen:

 

Verkantingswisselingen met gebruik van ROA1 (as als verkantingswissel) gaf soms incorrecte waarden. Dit was het gevolg van een as zonder overgangsbogen. Dit is nu opgelost.

▲Terug

 Connector:

Nieuwe opties:

 

Als een assenmodel wordt getekend, wordt er in eerste instantie gezocht in de tekening; als het model hier niet bij staat, kan in de modelfile worden gekeken.

Als het getekend wordt, dan ook alle strings van dat model; er wordt ook gekeken of de tekening helemaal leeg is (dit in verband met ‘nieuwe tekening’of ‘overplot’)

▲Terug

GroundControl:

Nieuwe opties:

 

Cunet en Ophoging worden nu berekend via 1 string. Dit geeft een voordeel met het maken van boundaries, die weer benodigd zijn voor het berekenen van de volumes.

Opgeloste Foutmeldingen:

 

Administratie van Verwerking met niet-RoadRunner projecten is sterk verbeterd.

▲Terug

PeggMan:

 

Nieuw opties:

 

As Built Controle: als in RailtriX

 

            Schermopbouw hoeveelheden gelijk maken aan Easydraw >

Geen tekenen-verplichting + undo functies.

            Langsprofiel met waarden van hoeveelheden (grondbalans)

per dwarsprofiel en cummulatief.

Toegevoegd aan volumeberekening: kleur voor ‘0-hoogteverschil’.

Opgeloste Foutmeldingen:

 

In panels waar formaten ingevuld moeten worden, is het keuze vlak vergroot, zodat de "verplichting' tot invullen duidelijker wordt.

▲Terug

 CharmX:

            Geen wijzigingen in versie 2.0

▲Terug

Grabbit

Nieuwe opties:

 

            Tekenen van modellen die in een modelfile zitten die niet actief in MX is.

Dit kan op twee manieren: simpel, met een zelf te kiezen kleur of via RTW styling. Deze keuze is nu nog hard-coded, maar is in een volgende versie door de gebruiker te wijzigen.

 

Dwg van modellen maken (=save as dwg) van zowel de modellen in de actieve modelfile als in een niet-actieve modelfile.

▲Terug

 

GUI:

 

StartPanel:

 

Het is nu mogelijk om de hoeveelheid te tonen opties zelf te wijzigen. Tevens kan de volgorde gewijzigd worden, zodat een veelgebruikte optie bovenaan de lijst geplaatst kan worden.

 

Security.ini: Het beveiligingsbestand van GLOBOX wordt nu opgedeeld in 2 aparte bestanden:

            globox.sec     voor licentie afhankelijkheid van PC etc.

            globox.pad    voor instellingen MX en texteditor (algemeen)

De eerste keer dat de .ini file in versie 2.0 worden aangeroepen, kan deze automatisch verbouwd worden vanuit de globox-security.ini naar de 2 nieuwe files.

▲Terug